Fjärreglage och Vajer

IG Components marknadsför RCS Remote Control Systems kompletta    fjärris1
fjärreglage-system.  Komplett program bestående av Drag och tryckkabel, olika vajerlösningar,  reglage, spaksystem, pedalsystem och joysticks.

Vi kan ta fram indiviuella lösningar även för små och mellanstora serier.

RCS standardprogram erbjuder en flora av godkända lösningar som direkt kan användas för fjärrmanövrering för maskiner, fordon och övriga brancher.

fjärris2