Om oss

IG Components AB bildades 1999 med inriktning på agenturverksamhet och
företräder sedan starten RINGSPANN GmbH och RCS GmbH (Remote Control System) i Sverige och Finland.

Huvuduppgiften för företaget är att för kunderna  bistå med kompetens och tillgänglighet där ingen onödig tid läggs ner på  leveranser och fakturering som sköts direkt från fabrikerna i Tyskland. Detta  medför att vi på ett enkelt och konkurrenskraftigt sätt kan bistå den Svenska
och Finska marknaden med en optimal support.

RINGSPANN har produkter inom  två olika områden:  Tillbehör till transmissionsteknik och precisionsspännverktyg  för uppspänning av verkstycken.

RCS är specialiserade på vajer och  fjärreglage för fordons- och maskinindustrin.