Bromsar

Snabb acceleration är viktigt – säker bromsning är avgörande.                                        bromsar1 

Moderna tillverkningsprocesser kräver inte bara snabb acceleration utan även säker inbromsning av maskindelarna. Stoppbromsar skyddar anläggningen i kritiska situationer. Hållbromsar håller kvar rörliga delar i exakta lägen. Reglerbromsar ser till att varvtal och dragkrafter ligger inom bestämda områden.

RINGSPANN erbjuder ett omfattande program av industriskivbromsar:
Pneumatiska, hydrauliska, manuella eller fjädermanövrerade säkerhetsbromsar,
låga eller höga bromsmoment – RINGSPANN har en broms för varje användningsområde.
Högsta kvalitet, robust uppbyggnad, hög slittålighet och enkelt underhåll gör
skivbromsarna från RINGSPANN unika. bromsar3

Säkerhetsklämenheterna från RINGSPANN arbetar som axiella hållbromsar. De ger säker och exakt positionering av axiellt rörliga axlar.