Axelkopplingar

Alltid när axlar behöver kopplas

De vridstyva flexibla RINGSPANN-kopplingarna
är en logisk vidareutveckling avkopplingar2 den beprövade Oldham-principen. De är oöverträffade, när stora radiella förskjutningar eller vinkel-avvikelser ska utjämnas.

HELICAL-Flexures sätter – nästan – inga gränser för den konstruktiva kreativiteten. Den kan användas som axelkoppling till och med mellan axlar som står i 90 graders vinkel till varandra. Som axelkoppling kan den integreras kostnadseffektivt och platssparande i anslutningsdelarna. Som fjäderelement klarar kopplingen de högsta anspråken på drag, tryck eller vridning: HELICAL-Flexures ger en optimal lösning för varje användningsfall.

RINGSPANN spännkopplingar är speciellt utvecklade för automatiserad koppling av kopplingar4valsar. Så kan till exempel tryckvalsar snabbt, säkert och slirfritt kopplas ihop med drivningen. Inom maskin- anläggnings- eller flygmaskinskonstruktion, och även finmekanik,
robotteknik eller ortopedisk teknik – RINGSPANN axelkopplingar används med
fördel överallt.

kopplingar1