Vridmomentbegränsare – Slirkopplingar – Axiella kraftbegränsare

Överbelastad? – RINGSPANN säkerhetssystem skyddar tillförlitligt mot skador      vridmoment o kraftbegränsare1
och bortfall.

Ju mer automation det byggs in i anlägg-ningar, desto driftsäkrare måste de arbeta. När låsningar och överbelastningar upp-kommer, får det inte leda till att för funktionen viktiga delar går sönder. Momentbegränsare och axiella kraftbegränsare från RINGSPANN skyddar mot sådant:

SIKUMAT vridmomentsbegränsare med mekaniskt ingrepp skyddar anläggningar och maskiner exakt och noggrant.
Oberoende av om man arbetar med skruvytor, kulor, dubbelrullar eller enkelrullar
– det går alltid att hitta en funktionsprincip som ger en optimal lösning för
varje tillämpningsfall.rimostat

Vridmomentsbegränsare av friktionstyp finns i form av RIMOSTAT-slirkopplingar för höga krav eller i form av kostnadssparande slirkopplingar med tallriksfjädrar.

Axiella kraftbegränsare från RINGSPANN skyddar säkert och tillförlitligt mot överbelastningar i längsled, i skjut- och dragstänger, vevslängsdrivningar eller spindlar.

force limiter